Advocaat, advocaten of advocatenkantoor zoeken

Een advocaat zoeken met de meest uitgebreide zoekmachine van België met diepgaande informatie over specialiteiten, waarderingen en aanbevelingen. Een advocaat of jurist kan u helpen bij het oplossen van een juridische vraag, het opstellen van een contract of het verdedigen van uw rechten. Op Zoekadvocaat.be vindt u gespecialiseerde advocaten en juristen.

Zoek advocaat volgens trefwoord, naam en / of locatie

Zoek advocaat volgens specialiteit

Kantoren in de kijker

Isabelle Pieyns

persoonsgebonden aanpak met steeds een persoonlijke benadering van het dossier. Uw dossier wordt enkel door mijzelf opgevolgd. Het permanent volgen...

meer...

Frans Baert & Vennoten

Frans Baert & Vennoten is een gereputeerd advocatenkantoor dat sinds 1992 gevestigd is in Gent. Het kantoor telt een tiental gespecialiseerde...

meer...

  

Het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het contactrecht na echtscheiding

In de echtscheidingsprocedure zal een regeling worden getroffen over de kinderen. Dat omvat drie aspecten:
  • Wie oefent het ouderlijk gezag uit?
  • Bij wie verblijven de kinderen, en wanneer?
  • Wie heeft contactrecht met het kind?

meer...

Gerechtelijk akkoord

In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2009 verschenen twee nieuwe wetten rond het gerechtelijk akkoord, - de wet van 26 januari 2009 houdende de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen - de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen. In dit kort verslag gaan wij nader in op de wet van 31.01.2009, nu de wet van 26.01.2009 voornamelijk procedurele aspecten behelst.

meer...

Wat omvat de erfenis ?

De erfenis omvat in principe alle goederen en schulden van de overledene. Er zijn dus twee zijden aan de nalatenschap. Enerzijds omvat de nalatenschap de bezittingen, anderzijds de schulden. Dat betekent dat de opgetelde waarde van een erfenis negatief kan zijn. Voor een overledene die gehuwd is de situatie iets ingewikkelder. Eerst moet de huwelijksgemeenschap immers verdeeld worden. Concreet betekent dit dat de nalatenschap enerzijds het eigen vermogen van de overledene omvat, anderzijds de helft van het gemeenschappelijke vermogen.

meer...

Wie zijn advocaten?

Een advocaat moet:
  • Een diploma Master in de Rechten behaald hebben
  • Ingeschreven zijn aan de balie
  • Een eed afgelegd hebben voor het hof van beroep
  • Drie jaar stage gelopen hebben bij een ervaren advocaat
  • Bekwaamheidsattest afgelegd hebben
Alle advocaten op onze website voldoen aan deze vereisten.

meer...

Schijnzelfstandigheid

Wat is schijnzelfstandigheid ? Een werknemer verbindt zich door een arbeidsovereenkomst ten overstaan van zijn werkgever : de werknemer zal arbeid verrichten tegen een vergoeding; deze arbeid zal verricht worden ONDER GEZAG, LEIDING EN TOEZICHT van de werkgever. Een zelfstandige verricht eveneens arbeid tegen een vergoeding, doch niet onder gezag, leiding en toezicht van een werkgever.

meer...

Recente dossiers

Fiscale fraude

Het begrip fiscale fraude is niet zo eenvoudig te definiëren. Men maakt een onderscheid tussen belastingontwijking en belastingontduiking.

meer...

Mijn werknemers

Omgaan met werknemers in een bedrijf vraagt veel juridische kennis rond arbeidsrecht. In sommige gevallen kan een advocaat u van dienst zijn. Wat als...

meer...

Recente Blogs

Regionalisering huurrecht

Op 18 maart 2014 sprak Maarten Dambre op de studiedag in het Vlaams Parlement n.a.v. de regionalisering van het huurrecht. De presentatie vindt...

meer...

Recent nieuws

Mail Actie, graag doorsturen !

Onderwerp : Grote zorgen omtrent het ontheffingenbeleid van de omgevingsdienst Haaglanden ad... Bron: Blog.seniorennet.be/debosheks

meer...

Vereffeningsprocedure

Cedric Berckmans werkte aan zeer uitgebreid naslagwerk over de vereffeningsprocedure. Het is een praktisch handboek voor wie slechts sporadisch...

meer...

Sitemap