Advocaat Filip Van Hende

 

Filip Van Hende heeft 35 jaar praktijkervaring. Het grote publiek leerde hem ook kennen als panellid in het debatprogramma Recht Van Antwoord op VTM. Zijn mooiste overwinningen zijn volgens Van Hende anonieme zaken. 'Zaken die in alle luwte zijn voorbijgegaan zonder dat mijn cliënten voor assisen moesten verschijnen. Dat zijn voor mij én mijn cliënten de mooiste overwinningen.'

Moet er sneller recht worden gesproken? NEEN
'Ik vind snelheid geen prioriteit. Het hangt ook een beetje af van de rechtstak. In een burgerlijke zaak -waarbij het gaat over een geschil tussen burgers - is het goed dat je snel weet waar je aan toe bent. Maar in een strafzaak is het niet slecht dat de algemene commotie weggeëbd is en dat er rustig kan nagedacht worden over wat er juist is gebeurd, door wie en in welke omstandigheden. Ik denk bijvoorbeeld niet dat Kim De Gelder deze week voorleiden een goed idee zou zijn. Dan zou het nooit tot een sereen proces komen.'

Moet de procureur gestraft worden bij fouten? JA
'Als de procureur een fout heeft gemaakt, ben ik daar niet tegen. In dat geval mag er van mij een straf volgen, een straf in de zin van een tuchtprocedure die wordt opgestart. Nu gebeurt het heel zelden dat er een tuchtprocedure wordt opgestart tegen een procureur. En dan gebeurt dat omdat procureurs zwaar in de clinch lagen met hun collega's. Dan gaat dat niet over fouten op het werk. Maar ook hier moet een tuchtprocedure kunnen worden opgestart.'

Moet er bij justitie één grote korpschef komen om orde op zaken te stellen? NEEN
'Ik zie dat moeilijk te werken. Het systeem zou wel moeten vereenvoudigd worden. Nu heb je al die arrondissementen met een eigen korpschef, een eigen baas. Daardoor wordt er te vaak naast elkaar gewerkt. Ik zou ze samensmelten tot grotere eenheden. Maar ook weer niet tot één geheel. Ik weet niet of dat zou werken. Ik ben er dus zeker niet van overtuigd.'

Moeten rechters na het vonnis/arrest verplicht worden om een begrijpelijke toelichting te geven? NEEN
'Nu gebeurt het af en toe dat de rechter uitleg geeft bij een vonnis. Toch moet ik praktisch altijd bijkomende uitleg geven aan mijn cliënten. Enerzijds vind ik dat een tekort, maar anderzijds heb je in elk beroep een vakjargon. Als mijn chauffagist me zegt wat er mankeert aan mijn verwarmingsketel, snap ik dat ook niet. Gewoon: omdat ik er geen bal van ken. Je kunt dus niet vermijden dat een bepaald vonnis in een vakterminologie is geschreven. Het is ook een belangrijke taak voor de advocaat om zijn cliënt bij te staan en de beslissing toe te lichten.' Is de advocaatuur mee verantwoordelijk voor de traagheid van het gerecht? JA 'Advocaten doen niet echt veel aan management. Vaak stellen we pas daags voor de zitting vast dat we nog van alles op papier moeten zetten. Daardoor moet de tegenpartij uitstel vragen om daarop te kunnen antwoorden. Daardoor ontstaat er dus vertraging. Dat is een beetje eigen aan ons beroep. Ik stel dat bij mijzelf ook vast. Het zijn zeker niet de advocaten die verwijten moeten sturen naar justitie. We kunnen nog veel verbeteren bij onszelf. Vooral ons beter organiseren zou helpen.'

Moet de kwaliteit van de wetten omhoog? JA
'Wetteksten móéten vereenvoudigd worden. Eenvoudige teksten betekenen een hogere kwaliteit. Kijk naar de wetteksten van 1800. Die gasten konden een tekst schrijven waar alles in zat, terwijl de tekst nog tamelijk eenvoudig klonk. Nu, ik weet ook dat de zaken door de jaren heen veel ingewikkelder geworden zijn. Maar kijk naar de fameuze wet op de Bijzondere Opsporingsmethodes, de BOM-wet. Die hele discussie is ontstaan door een onduidelijke tekst.'

Moeten rechters door politieke onderzoekscommissies ondervraagd kunnen worden? JA
'Er is hier maar één antwoord mogelijk: het parlement moet het laatste woord hebben. Omdat de leden rechtstreeks verkozen zijn. Zij moeten ook zeer regelmatig verantwoording afleggen. Wat met rechters niet het geval is. Ik ben een grote voorstander van de absolute scheiding der machten. Maar in een geval zoals dit nu, waarbij een conflict bestaat tussen verschillende machten, denk ik dat het parlement het laatste woord moet geven. Dus inderdaad: een onderzoekscommissie moet de mogelijkheid hebben om de rechters te ondervragen.'

Bron: Het Nieuwsblad

Reacties

hallo dag meneer van den

4

hallo dag meneer van den hende hier van rijckeghem mario ik ik had namelijk een vraagje ik heb vroeger in de instelling sint jan baptist gezeten van men 4 tot men 18 jaar uw vrouw fransien werkte daar toen nu was mijn vraag of zei me eens kan contacteren op het nummer 0493753178 dringend aub dank bij voorbaat van rijckeghem mario

scheiding

3

geachte,
ik ben een meisje van 23 jaar en ben belg en ben getrouwd in het buitenland(Syrie) twee jaar geleden. heb een aanvraag gedaan voor naar belgie te komen en hij is hier nu 3 maanden en hij wilt zich maar niet aanpassen en maakt mijn leven zuur. ik zou graag scheiden en ik hoop dat u mij kunt helpen. aub adla 0484911956 mijn gsm nummer adla

Reactie plaatsen

 
Registreer
Opgelet: U moet uw registratie activeren via de verificatielink die per e-mail zal worden opgestuurd. Zoniet wordt uw vraag of bericht niet verstuurd.
Vul uw e-mailadres in.
Vul nogmaals uw e-mailadres in. Het is belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft.
Enter your first name.
Enter your last name.
Vul uw telefoonnummer in.
Vul uw straat en huisnummer in
Vul uw postcode en stad in.

Sitemap